Bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Wchodzi w zakres zainteresowań ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy i in.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

...Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my ... - Henry Ford, 1923

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

BHPPLUS Jacek Miksa
94-035 Łódź,
ul. Wróblewskiego 59c/6
tel./fax (042) 296 56 31
tel. kom. 501 553 134

 

Szanowni Pańswo

Jesteśmy firmą działającą na terenie województwa Łódzkiego.
Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy, oparte na wieloletnim doświadczeniu i pełnym zaangażowaniu.
Świadczymy usługi szkoleniowe dla pojedynczych pracowników i pracodawców, wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, dokonujemy oceny stanu bezpieczeństwa stanowisk pracy, opracowujemy szereg dokumentacji związanej z BHP, sporządzamy pełną dokumentację powypadkową itp.
Współpracujemy z najtańszymi i najlepszymi firmami zajmującymi się legalizacją gaśnic, pomiarami czynników szkodliwych, pomiarami instalacji elektrycznych, ochroną środowiska, diagnostyką wózków widłowych (uprawnienia UDT), odbiorami instalacji energetycznych, dźwigowych, profesjonalną obsługą z zakresu badań lekarskich itp.
Oferujemy Państwu wygodną formę prowadzenia spraw BHP, polegającą na umowie na stały nadzór, świadczenie usług i przejęcie spraw BHP Państwa firmy przez specjalistyczną firmę. Gwarantujemy niezmienną cenę stałej współpracy z zakresu BHP po wprowadzeniu zmian w przepisach oraz miłą i rzetelną obsługę.

z poważaniem
Jacek Miksa

W rozumieniu znowelizowanego Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania zadań służby bhp, a w przypadku braku kompetentnego pracownika, może pełnienie zadań służby bhp powierzyć specjalistom z poza zakładu pracy.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
Decyzja o przekazaniu prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu nie jest dziś tylko sposobem na obniżenie kosztów, ale świadomym i strategicznym wyborem sposobu funkcjonowania firmy.